Follow us on

Japan

Referees - Men

Referee
NameDate of BirthInternational since
ARAKI Yusuke19862017
IIDA Jumpei19812011
KIMURA Hiroyuki19822014
OKABE Takuto19812015
SATO Ryuji19772009
TOJO Minoru19762007
YAMAMOTO Yudai19832011
Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
HIRAMA Ryo19852018
KARAKAMI Satoshi19782013
MIHARA Jun19812017
NISHIHASHI Isao19862018
NOMURA Osamu19892019
OCHI Shinji19752013
TAKAGI Takumi19822017
YAGI Akane19742006
YAMAUCHI Hiroshi19792014

Referees - Women

Women Referee
NameDate of BirthInternational since
KAJIYAMA Fusako19772011
KANEMATSU Haruna19902019
MATSUSHITA Asaka19882017
YAMASHITA Yoshimi19862015
Women Assistant Referee
NameDate of BirthInternational since
BOZONO Makoto19802015
HAGIO Maiko19792015
OGATA Mio19862019
TESHIROGI Naomi19802013

Referees - Men's Futsal

Futsal Referee
NameDate of BirthInternational since
FUJITA Takeshi19822015
HIRUMA Kumi19812015
KOBAYASHI Hiroyuki19802012
KOZAKI Tomohiro19782011
MATSUO Kumiko19802015
MIYAZAKI Mari19832018
OYA Tsubasa19842018

Referees - Beach Soccer

Beach Soccer Referee
NameDate of BirthInternational since
HATANO Yuichi19812015
SATO Makoto19802016

Referees' Committee